Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Η τακτική συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι αναγκαία για τη διατήρηση της αποδοτικότητας, την πρόληψη βλαβών και την επέκταση της διάρκειας ζωής του συστήματος. Θα βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα οφέλη του ηλιακού θερμοσίφωνα και να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Βασικές εργασίες

Αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου

Η ράβδος μαγνησίου, γνωστή και ως ανοδική προστασία, είναι ένα από τα σημαντικά μέρη ενός ηλιακού θερμοσίφωνα. Η λειτουργία της ράβδου μαγνησίου είναι να προστατεύει το του boiler από τη δημιουργία σκουριάς και διάβρωσης.

Με την πάροδο του χρόνου, η ράβδος μαγνησίου υποβάλλεται σε διάβρωση και αποτρέπει τη δημιουργία σκουριάς στο εσωτερικό του θερμοσίφωνα. Ωστόσο, η ράβδος μαγνησίου καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής και χρειάζεται αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Καθαρισμός του boiler εσωτερικά από άλατα

Σημαντική εργασία για τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος. Το boiler μπορεί να συσσωρεύει άλατα και άχρηστα ουσιαστικά στοιχεία από το νερό.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συχνότητα καθαρισμού του boiler είναι η ποιότητα του νερού και ο χρόνος που έχει περάσει από την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Τοποθέτηση καινούργιας φλάντζας στεγανοποίησης

Η αντικατάσταση της φλάντζας στεγανοποίησης σε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει όταν η υφιστάμενη φλάντζα έχει φθαρεί, διαρρέει ή δεν εκτελεί την εργασία της στεγανοποίησης επαρκώς.

Πλήρωση αντιψυκτικού υγρού

Η πλήρωση του αντιψυκτικού υγρού σε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα είναι μια σημαντική διαδικασία για τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος, ιδίως εάν ο θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Έλεγχος επιμέρους εξαρτημάτων

  • Έλεγχος της ηλεκτρικής αντίστασης και θερμοστάτη
  • Έλεγχος της βαλβίδας παροχής κρύου νερού
  • Έλεγχος της βαλβίδας του κλειστού κυκλώματος
  • Έλεγχος των σωληνώσεων και των μονώσεων
  • Έλεγχος του καλωδίου της ηλεκτρολογικής σύνδεσης

Κόστος εργασιών*

 – Το κόστος των ανωτέρων βασικών εργασιών ανέρχεται στα 70,00€ + Φ.Π.Α. 24%

 – Η αλλαγή των επιμέρους εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάστασης γίνεται επί τόπου κατόπιν συνεννόησης και εντολής του πελάτη, με την ανάλογη χρέωση

Η συντήρηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι αναγκαία ανά διετία για να περιορίσουμε το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης**

* Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

** Ηλεκτρόλυση

Στις εγκαταστάσεις που κυκλοφορεί νερό και παρεμβάλλονται μέταλλα όπως ο χαλκός ή ο σίδηρος δημιουργούνται γαλβανικά ρεύματα , το αποτέλεσμα των οποίων καταστρέφει το πιο αδύναμο μέταλλο. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν είναι ο σίδηρος . Αυτό το φαινόμενο είναι η ηλεκτρόλυση.

Εκεί λοιπόν επεμβαίνει το μαγνήσιο για την μείωση της πιθανότητας διάβρωσης , που είναι ο φθηνότερος και καλύτερος τρόπος. Το μαγνήσιο έχει την ιδιότητα να διασπά το νερό και παράλληλα να απορροφά τα γαλβανικά ρεύματα. Κατά την διάσπαση του νερού έλκονται οξυγόνο και υδρογόνο το οποίο αφού προσκολλά στις σιδηρές επιφάνειες της εγκατάστασης απωθεί το οξυγόνο το οποίο ευθύνεται για την διάβρωση. Η διαδικασία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να φθείρει το μαγνήσιο και να χρειάζεται η αντικατάσταση του.

Ζητήστε μας προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας